موبایل : 09120595911
ایمیل : support@arj.co.ir
تلفن : 03191010420
#
  • نام مشتری: گروه ستین
  • گروه پروژه: طراحی سایت
  • تاریخ پروژه: 14/06/1400
  • آدرس پروژه: http://espadana-robotic.ir/

شرکت رباتیک خلاقیت اسپادانا

شرکت خلاقیت رباتیک اسپادانا از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه طراحی و توسعه کیت های خلاقیت با توجه به استانداردها و متدولوژی های روز دنیا و مد نظر قرار دادن ارزش ها و باورهای حرفه ای و نیز مطالعات کیفی و کمی در زمینه سیستم های یکپارچه, به منظور طرح و توسعه کاربردی این بسته ها اغاز نمود.